Van Gemert Groep is initiatiefnemer/bedenker van Van Gemert Groep Gebiedsontwikkeling. Logisch volgend op onze missie "Samenwerken aan nieuw maatschappelijk resultaat".

Vanuit onze “Waarom” werken we binnen de Van Gemert Groep al met professionals, teams en organisaties. Het (re-)vitaliseren van gebieden en ruimtes is bovendien nodig om die waarom volledig mogelijk te maken. Vandaar ons initiatief.

We werken daarin samen met professionals om gezamenlijk uitvoering te geven aan de ideeën en deze verder te ontwikkelen.  Betrokken en bevlogen ondernemers. Dit team bestaat uit een gezelschap van organische gegroeide partners die een zelfde taal spreken en dezelfde ambitie hebben. Vanuit verschillende achtergronden en ervaringen vullen zij elkaar aan in de reis naar de stip op de horizon, de gemeenschappelijke visie.

Vaste partners zijn:

Meer weten over de Van Gemert Groep?