Earth Charter: handvest van de aarde

Het Earth Charter is een internationaal document over fundamentele waarden en principes dat een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. Kern is de visie dat ecologische integriteit, mensenrechten, gelijkwaardigheid en vrede onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook zo moeten worden aangepakt om een betere wereld te creëren.

Beter in de zin van duurzaam en beter in de zin van kwaliteit van leven voor iedereen die op onze planeet verblijft. Het Earth charter geeft ene duidelijke visie en een richting aan; de sustainable development goals sluiten daar weer prima op aan maar zijn nog concreter en meetbaar gemaakt.

Het document (2400 woorden) is verdeeld in 4 verschillende zuilen, 16 hoofdprincipes en 61 ondersteunende principes. De zuilen:

  1. Respect en zorg voor alle levensvormen
  2. Ecologische integriteit
  3. Sociale en economische rechtvaardigheid
  4. Democratie, geweldloosheid en vrede

Dit handvest in het Nederlands lezen? Klik hier


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.