Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld om een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Opgesteld door de Verenigde Naties.

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Wat is nieuw? Wat is anders?

De SDGs zijn een vervolg op de millenniumdoelen. Die maar deels werden behaald. Ze zijn ambitieuzer opgesteld en gaan over ontwikkeling en over duurzaamheid. Opgesteld met input van buiten: de burger.

Nieuw is ook dat de agenda geldt voor ALLE landen en er aandacht is voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. De tijd vraagt steeds andere onderwerpen, zo blijkt.

Wat wij daar mee kunnen?

Als burger geef je mede vorm aan de doelen door de keuzes die je maakt. In je leven en je werk. Denk aan de auto, reizen, energie en kleding en voeding. In hoeverre draag jij bij aan bestrijden van mensenhandel? Een zo laag mogelijke fotoprint?

Als Van Gemert Groep en Van Gemert Gebiedsontwikkeling nemen we deze doelen eveneens mee in de keuzes die we maken en de projecten die we begeleiden. Zeker binnen VGGO initiëren we ook zelf projecten.

Meer weten over SDG? Bezoek de website.

 

Earth Charter: handvest van de aarde

Het Earth Charter is een internationaal document over fundamentele waarden en principes dat een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. Kern is de visie dat ecologische integriteit, mensenrechten, gelijkwaardigheid en vrede onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook zo moeten worden aangepakt om een betere wereld te creëren.

Beter in de zin van duurzaam en beter in de zin van kwaliteit van leven voor iedereen die op onze planeet verblijft. Het Earth charter geeft ene duidelijke visie en een richting aan; de sustainable development goals sluiten daar weer prima op aan maar zijn nog concreter en meetbaar gemaakt.

Het document (2400 woorden) is verdeeld in 4 verschillende zuilen, 16 hoofdprincipes en 61 ondersteunende principes. De zuilen:

  1. Respect en zorg voor alle levensvormen
  2. Ecologische integriteit
  3. Sociale en economische rechtvaardigheid
  4. Democratie, geweldloosheid en vrede

Dit handvest in het Nederlands lezen? Klik hier


We waren op televisie

De zondag na kerst 2016 waren Van Gemert Groep en Nova Terra Group op tv. In dit fragment vertellen Dries van Gemert en Huub Thiessens over het missiehuis in Cadier en Keer en het gebruik van duurzame zonnepanelen. Deze panelen zijn inmiddels ook in een proefopstelling geplaatst bij het missiehuis als onderdeel van het verkennend onderzoek naar duurzame energievoorziening bij eventueel herontwerp. Een van de plannen.

Bekijk het fragment hier.