Samenwerken aan nieuw maatschappelijk resultaat voor mensen, organisaties en samenleving in Zuid-Limburg.

Vanuit onze missie werken we niet alleen met professionals, teams en organisaties; ook vitalisering van gebieden en ongebruikte ruimten is nodig om de missie verder vorm te geven. Het is onze visie dat organisatie- en gebiedsontwikkeling heel nauw met elkaar verbonden zijn zeker als je daarbij door een regionale bril kijkt. De bril van Zuid-Limburg om te starten.

Zuid-Limburg beschikt over bijzondere kwaliteiten. Er zijn echter diverse ontwikkelingen die het wonen, werken en leven in deze mooie regio niet allemaal positief beïnvloeden. Soms zelfs belemmeren. (lokale) Overheden hebben die uitdagingen op de agenda staan en het bewustzijn neemt zeker toe om dit te gaan aanpakken maar er moet meer gebeuren.

Wij vinden dat het, zowel vanuit onze rol als burger als uit onze rol als profitorganisatie onze verantwoordelijkheid is om daarin mee te denken, mee te participeren en zelf het initiatief te nemen. Initiatief tot het verder verbinden van burgerkracht, ondernemingszin en overheidskracht.

Wij willen bouwen aan een waarde toevoegend systeem voor Zuid-Limburg. Dat doen we onder de programmanaam “Proeftuin van het Zuiden”. Deze Proeftuin behelst de strategisch gelegen regio tussen steden als Maastricht, Aken en Luik. Een gebied waarbinnen een goede basis voor een gezonde economische regio, die zowel in de maakindustrie, diensten als de toeristische sector uitstekend voor de dag zou moeten kunnen komen. Deze Proeftuin van het Zuiden kan en moet een fundamentele bijdrage leveren aan de verandering die nodig is.